Om Timani

Som musikere er vi helt avhengig av at kroppen beveger seg på en koordinert måte for å kunne uttrykke musikk gjennom et instrument eller sang. Det muskulære samspillet er enormt komplekst, og det er derfor utrolig nyttig å ha konkret og nøyaktig kunnskap om kroppen for en musiker. Det er her Timani kan bidra til et unikt supplement til tradisjonell musikkundervisning, og til videre utvikling for utøvende musikere og musikkpedagoger.

Gjennom undervisningen i Timani opplever mange å få svar på utfordringer de har hatt i kortere eller lengre tid ved å få et større repertoar av fysiske valg man kan gjøre i øvingen.

“Timani kan ikke bare løse kroppslige problemer, men hjelper deg også til å få mye bedre ut det du vil uttrykke som musiker; kan hjelpe til at det strømmer på, slik som man drømte om en gang da man valgte å bli musiker.” – Dagny Bakken, alt. solo 2. fiolin i Oslo-Filharmonien

Gjennom undervisning i Timani lærer du grunnleggende bevegelseslære i relasjon til musikalsk uttrykk og teknikk. Du lærer å analysere og optimalisere hvordan din kropp bruker muskler, skjelett og bindevev. Dette forbedrer raskt kroppens koordinasjon og kraftutvikling i kontakt med instrumentet som gir en direkte konsekvens i klang, timing og frasering.

Den helhetlige tilnærmingen i Timani «vekker opp» fysisk erfaring, slik at man kan ta i bruk større deler av kroppens potensiale når man spiller. Dette gir en opplevelse av økt stabilitet og kontroll, avspenning og kraft i kontakt med instrumentet. Fordeler for helsen er forebygging av skader forårsaket av feil muskelbruk. Musikalske fordeler er klarhet i hvor man kan hente fysisk hjelp til klang og frasering på en sunn måte.

“Det er hårreisende hvor lite vi vet om hva kroppen egentlig vil, og har godt av. Og at det er utrolig hva man kan venne seg til når man ikke vet bedre. Hvis man først er blitt oppmerksom på mulighetene blir det umulig å gå tilbake til gammel teknikk.” – Marte H. Wulff, artist

Målet med Timani er å kunne oppnå en kroppsbeherskelse som gir mulighet til å uttrykke sitt fulle musikalske potensiale uten unødige fysiske begrensninger.

Fordeler ved å lære Timani

Koordinasjon

Du lærer å forstå og forbedre din koordinasjon mens du spiller instrumentet ditt

Sunn belastning

Du lærer å forstå bedre hvordan du kan minske sjansen for belastningsskader gjennom å endre din kroppsbruk

Musikalitet

Du vil få flere muligheter ved instrumentet i forhold til tekniske ferdigheter, klangfarger, bedre timing og mer naturlig frasering

Potensial

Som musiker vil du ha verktøy for å uttrykke ditt potensial uten unødvendige fysiske hindre, og lære konkret hvor du har mer å hente i deg selv

Kurs og undervisning

Kurs:

Våre kurs krever ingen forkunnskaper, kun det faktum at du spiller et instrument eller synger. De går normalt over en helg, men du vil også kunne finne kveldskurs eller dagskurs på planen. Vi legger mye i å skape en god stemning og trygg ramme, sånn at du virkelig kan lære mange nye og spennende verktøy på en positiv måte.

På et Timanikurs lærer du mye teori og øvelser, og å erfare den direkte overføringen mellom hva du gjør i kroppen og effekten på ditt spill eller sang i trygge omgivelser. Hvis du vil fordype deg etter å ha prøvd ut Timani så kan du søke den 3 – årige helgebaserte Timanisertifiseringen som kan tas ved siden av jobb og andre studier. Les mer om det her.

Individuell undervisning:

Du kan ta individuell undervisning fra en av de 90 Timanilærerne i Norge, Sverige, Tyskland, Danmark, Island, Spania, Scotland, England, Portugal, Frankrike, Taiwan eller Canada. Veiledningen fra en Timanilærer gir deg en analyse og individuelt tilpasset kunnskap om hvordan du enkelt kan få mer utav kroppen din mens du spiller eller synger. Timani er ikke en behandlingsform, men har allikevel gode resultater når det gjelder å forbedre smerter og overbelastninger hos musikere. Du lærer instrumentspesifikk kroppsbruk, men også helt grunnleggende prinsipper rundt det å sitte, stå, puste, fingerbruk, skuldre og generell stabilitet for maksimal avspenning. Du lærer også å bruke føttene, sitteknuter og hender for å få optimalt fraskyv fra underlaget. Dette gir en sikker kontakt mellom underlagene (stol, gulv og instrument) som forbedrer funksjonen mellom kropp og hjerne. Timene er tilpasset dine ønsker og behov.

I en undervisningstime får du

 • Spesifikk analyse av ditt spill/din sang gjennom din egen og lærerens observasjoner
 • Den anatomiske kunnskapen for å forstå hva du observerte
 • Spesielt tilrettelagte øvelser for å gi kroppen nye muligheter i koordinasjonen
 • Implementering av nye motoriske og sensoriske ferdigheter med instrumentet
 • En gjennomgang av hvordan dette fungerte for deg og instruksjoner til å ta med hjem etter timen

På et Timani Innføringskurs over en helg får du

 • En klar oversikt over teknikk, klang, kraft og avspenning og hvor dette skal foregå i kroppen
 • Teoretisk kunnskap rundt relevant anatomi som alle musikere kan ha fordeler av å vite
 • Fysiske øvelser for å forbedre din koordinasjon og for å «vekke opp» muskler som kan gi større muligheter ved instrumentet og musikalsk
 • Overføring av ny koordinasjon til instrument og musikalsk uttrykk
 • Observasjon og analyse av andre for å fordype kunnskapen og for å bli mer konkret i språkbruken når du ser noe som ikke gavner musikken
 • Inspirasjon til at du alltid kan hente mer teknisk og musikalsk potensiale utav kroppen gjennom konkret kunnskap

Timanis syv grunnpilarer

 • helse-pilarer-musikere3Relevant anatomi for musikere – For å vite hva som skjer under huden når vi spiller
 • Bevegelsesanalyse for musikere – For å forstå og føle hvordan vi kan bruke tyngdekraft og motkraft til vår fordel i musikalsk uttrykk, klang og utholdenhet
 • Bindevev – For å utforske de posturale kjedereaksjonene, elastisitet, pust, frasering og teknikk basert på potensialet vi kan finne i bindevevet
 • Sunn og naturlig pust – Diafragmisk fullkroppspust med særlig forbindelse gjennom muskelen psoas for musikalsk uttrykk som virkelig kommer «innenfra»
 • Fraskyv – For å aktivt kunne bruke tyngdekraften og få optimal spenning, ikke for slapt og ikke anspent.
 • Kropp-sinnforbindelsen – For å forstå hjernens frykt-respons og hvordan den manifesterer seg i det fysiske. Men også å bevisst forbinde musikalsk uttrykk med fysiske følelser.
 • Fokus – Teknikker for å kunne være 100% inne i musikken under fremførelse.