INTERVJU MED SYNNE SANDEN

Om Synne Sanden

Kanskje husker du Synne fra radio, TV eller Urørt-finalen i år der hun sang The King in My Kingdom.
Denne dama er rå på scenen! Hun er ung, men har allerede markert seg som en solid artist med masse å komme med. Hun har også gitt ut flere CD-er som er verdt å sjekke ut.
Da jeg så DENNE LÅTA var det ingen tvil om hvem som skulle være Timani-artist denne juleutgaven, takk Synne for at du skaper julestemningen i år!!

T: Hvorfor begynte du med Timani?

S: Eg følte på ein slags stagnasjon musikalsk og begrensning teknisk, som gjorde at eg begynte å tenke på å ta timer igjen.
Eg fikk tips av Siv som eg spiller med, om å ta timer hos Tina. Ho forklarte at Timani kunne utvikle utholdenheten og forebygge plager, samtidig som klangen kunne få større spillerom. Dette virka så interressant at eg tok ein time med Tina. Etter den første timen blei det tydelig for meg at dette faktisk kunne stemme og at Tina hadde kunnskap og ein tilnærming som både var verdifull og nyttig for meg.

T: Hva har det å ta timer i Timani gitt deg?

S: Den har utvikla utholdenheten min, noke som gjør at det blir lettere å holde energien oppe over lengre tid, noke eg har spesielt behov for på konserter.
Den har fått meg i djupere kontakt med kroppen og bidratt til at eg inkluderer større del av kroppen min når eg synger. Dette har også medført at eg er meir avslappa i muskler som før blei spent, og at andre muskler er meir aktive enn før. Eg har fått et meir heilhetlig bilde av støtte, noke som gjør det lettere å skape lyd, og eg trenger ikkje å presse eller anstrenge meg i like stor grad som før. Timani har også gjort meg meir tilstede på scenen, i og med at eg er meir i kroppen enn hodet mitt.

T: Denne høsten startet du på den 1-årige sertifiseringen i Timani, vil du si litt om hva det har gitt deg?

S: Oi. Det har gitt meg masse. Bl.a ved at det har satt i gang prosesser, reint intellektuelt og emosjonelt. Det at eg har kommet meir i kontakt med kroppen min har også medført at alt som har liggi i kroppen som har blitt undertrykt tidligere har kommet til overflata. Dette har også vært et ønske for meg! Å rense ut frykt, sorg og andre ting som har plaga meg. Så, ønsket mitt, sammen med verktøyet eg har fått gjennom utdannelsen har gjort til at eg har fått bearbeida følelser som har sitti fast i kroppen min. Eg har også lært anatomi, og har nå meir kunnskap om kroppen enn før. Dette er viktig kunnskap for meg både som menneske, musiker og sangpedagog.
Timani har også gitt meg et verktøy som eg kan bruke til å utvikle meg som musiker, uansett energinivå og helsetilstand, noke som passer meg heilt perfekt, i og med at det ofte varierer i ganske stor grad for meg.

T: Du har også lært meditasjon. Hvilken betydning har Ascension meditasjon for deg?

S: Ascension er en meditasjonsform som fikk meg i kontakt med Stillheten på ein behagelig og fin måte. Når eg starta å ascendere var eg ekstremt sliten, og det hjalp meg til å få meir ro, energi og perspektiv i hverdagen. Det forandra offer -følelsen i sorgprosessene og gjorde vanskelige følelser lettere å takle. Nå i et halvt år har det vært kjempe tøft for meg å ascendere fordi eg har blitt konfrontert med undertrykt frykt, uten at det har blitt forløst, fordi eg har vært redd. Bare for kort tid sida løsna det ved at eg aksepterte frykten min i større grad og det blei godt å ascendere igjen! Nå er eg klar for ei heil helg med ascension og veit at uansett så heftige ting eg blir konfrontert med, er det ein utrulig fin måte å bearbeide, slippe stress og finne ro på!

T: Har du noen drømmer og visjoner rundt fysisk og psykisk mestring som musiker?

S: Eg drømmer om å ha muligheten til å synge så lenge eg lever, og kunne uttrykke og finne glede gjennom dette så lenge som mulig. Det hadde vært fantastisk å kunne føle på mindre og mindre tekniske begrensninger, slik at eg kan uttrykke meg på alle måter eg ønsker, og å få realisert alle kreative idéer som dukker opp. Eg håper også å kunne unngå og forebygge stemmeknuter og andre plager, og samtidig ha ein velfungerende og sunn kropp å synge med. På det psykiske planet ønsker eg å kunne takle stress bedre og bedre, og å kunne utfordre meg sjølv til å uttrykke større og større del av følelsesspekteret. Eg vil gjerne stadig utvikle meg som formidler og komponist, slik at eg aldri stagnerer eller står stille kunstnerisk.

T: Hva har vært din viktigste lærdom hittil i din karriere? Hva vil du si som inspirasjon til musiker-Norge?

S: Å skjønne at potensialet er mindre begrensa enn eg trudde. At hvis man bare får riktig verktøy, lytter, utforsker og tørr å la andre som har kunnskap lære deg, så kan du utvikle seg så godt som ubegrensa. At å oppnå større kontroll, kontakt og kraft hovedsaklig handler om å kjenne kroppen sin og ha kunnskap om riktig bruk av kroppen. Dette har inspirert meg veldig å skjønne!
Ikkje gi opp sjølv om du ikkje føler deg inspirert eller ferdig utvikla med uttrykket ditt! For det første er det jo bare fint om dette fortsetter å utvikle og forandre seg, det er hvertfall noke av det eg synes er noke av det mest spennende med å drive med musikk.
Det er mange som kan hjelpe deg med teknikk, utforsking og inspirasjon, f.eks Timani elevene som tar utdanning i dette øyeblikk 🙂