Timani for alle

Det har blitt økt etterspørsel for Timani blant ikke-musikere også, derfor tilbyr vi kurs og undervisning for alle som ønsker det. Alle våre Timanilærere er kvalifisert til å undervise deg, selv om du ikke er musiker. Du kan da lære sunn kroppsbruk til dagligdagse gjøremål, til det du trenger i jobben din, når du står, sitter og går i tillegg til kunnskap og øvelser til skuldre og nakke.

Finn en lærer i ditt område her, eller ta kontakt med oss her for å arrangere kurs på din arbeidsplass eller for dine venner!