Studier/Media

Intervju med skaperen av Timani april 2017, skrevet av Nicole Wilson (Musical Orbit)

I intervjuet “Delving below the surface” kan du bli kjent med hvordan Tina Margareta Nilssen utviklet Timani gjennom mange år med spilling, tilleggsutdannelser og undervisning. Du kan høre hvordan et helgekurs undervises og hvilke egne erfaringer Tina hadde som pianist da hun begynte å utforske konkret kunnskap om kropp og sinn relatert til spillingen.

Senter for fremragende utdanning i musikkutøving 2015 (CEMPE)

Høsten 2015 ble det gjennomført et prosjekt med vekt på kropp og bevissthet: Timanilærer og førsteamanuensis ved Norges Musikkhøgskole Vibeke Breian deltok sammen med sine seks saksofonstudenter på Timani-seminarer ledet av pianist Tina Margareta Nilssen (grunnleggeren av Timani og Timaniakademiet i Oslo), og erfaringer fra seminarene ble videreført i instrumenttimene. Her kan du lese rapporten fra prosjektet, skrevet av Harald Jørgensen og Vibeke Breian.

Masteroppgåve av Marit Lid Skorstad, 2015

Timanilærer Marit Lid Skorstad samlet informasjon om sangstudenter sitt forhold til pust: Undersøkinga viser i grove trekk at studentane har eit bevisst forhold til pust i eigen songpraksis, men at det anatomiske og fysiologiske kunnskapsnivået rundt songpust er lavt. Deira eiga oppsummering viser at dei skulle ønske dei hadde meir kunnskap om kropp tidlegare, at dei ønsker meir konkret kunnskap og at songpust er eit vanskeleg emne.

Bacheloroppgave av Benedicte Brænden 2015

Benedicte Brænden har i denne Bacheloroppgaven sett på hvordan økt kroppskontroll kan påvirke teknikk i sang. Som det fremkommer av oppgaven så kan det hevdes at økt kroppskontroll kan gi bedre sangteknikk, og at Timani og Pilates derfor er metoder som med hell kan inkorporeres i sangundervisning.

Musikkultur 2014

Her møter du Tina Margareta Nilssen som snakker om Timanisertifiseringen og viktigheten av anatomisk kunnskap for musikere. Det første kullet med studenter som tar Timanisertifiseringen har under dette intervjuet en to dagers innføring i Görtzmetoden. Heide Görtz forteller om sine visjoner rundt fysisk mestring blant musikere som hun har undervist ved universitetet i Berlin.

Soma 2014

Her kan du lese om Tina Margareta Nilssens egen personlige reise. Hvordan hun selv fikk hjelp, og hva som førte til at hun ville lære mer om kropp og psyke. Du får også et innblikk i hennes tanker om hva hun mener kreves av kroppen for å spille et instrument, og hva som skal til for at musikken kan komme innenifra og ut på en sunn og god måte.

Master Thesis by Marit Danielsen, 2013

The aim of the present study is to find out if seeing musicians as movers, and having knowledge about the body, can contribute to music performance teaching by facilitating nuanced insight in and reflection over the embodied know-how of performing music. This is done by interviewing three musicians attending a Timani introductory course.

Masteroppgave av Linda Cecilie Halvorsen, 2011

Timanilærer Cecilie Halvorsens undervisning i Görtzmetoden har hovedsaklig foregått gjennom individuelle timer med Tina Margareta Nilssen, som igjen har vært elev hos Heide Görtz. Oppgaven gir en forklaring på metoden og dens mulige effekt på klangbehandling hos pianister.