3- årig sertifisering

3 – ÅRIG SKANDINAVISK SERTIFISERING I TIMANI

VELKOMMEN TIL ET UNIKT DELTIDSSTUDIUM FOR MUSIKERE!

Søknadsfrist 2. Juni Early Bird

(endelig søknadsfrist 15. september Ordinær Pris)

Hvis du ønsker å delta på engelsk intensiv sertifisering, så er søknadsfristen 20. april (early bird) eller 1. mai (standard). Klikk på engelsk flagg for mer informasjon.

Ta kontakt om du har spørsmål

Tina Margareta Nilssen

post@timani.no

www.timani.no

SØKE NÅ


You can also apply for the International course – taught in English


Se video om Timani-sertifiseringen

Dette studiet er for alle som forstår norsk/svensk. Man kan også melde seg på den engelske intensiven, hvis man ønsker et annet kursformat.

1. året: GÅR OVER 4 HELGER – EN INTENSIV UKE PÅ SOMMEREN + 8 TIMER INDIVIDUELL OPPFØLGING OG ONLINE MATERIALE
2. året: GÅR OVER 4 HELGER OG 1 UKE PÅ SOMMEREN – 18 INTENSIVE DAGER + INDIVIDUELL OPPFØLGING
3. året: GÅR OVER 4 HELGER OG 1 UKE PÅ SOMMEREN – (18 INTENSIVE DAGER) + INDIVIDUELL OPPFØLGING

DATOER FOR LEVEL 1 – 2020/2021:

Studiet er lagt opp til at du kan ha jobb og andre studier ved siden av.
Oppstart med individuelle timer etter avtale fra oktober/november 2019.

Opplegg:

HELGESAMLINGER FREDAG-SØNDAG fra 9.30 – 18 og en uke intensiv på sommeren

Datoer for 2020/2021 Level 1:
HELG 1 – 30. oktober – 1. november 2020
HELG 2 – 27. – 29. november 2020
HELG 5. – 7. februar 2021
HELG 4 – 9. – 11. april 2021
EN UKE INTENSIV PÅ SOMMEREN 2021: Dato kommer senere

INNHOLDET I FORDYPNINGEN

 • Gruppeundervisning og individuell undervisning
 • Grundig anatomi med relevans for musikere
 • Kunnskap om bindevev og relevans for musikere
 • Fordypning i den «indre» og musikalske kroppen i forbindelse med nervesystemet
 • Bevegelseslære/anvendt biomekanikk for musikere
 • Kropp-sinn forbindelsen (øvelser, og kunnskap om blant annet hjernens frykt-respons)
 • Prestasjonecoaching – individuell coaching til deg, for å løse opp i bakenforliggende årsaker til spenninger og hindringer
 • Coaching-sertifisering i Level 3 der du blir “Mind Detox Practitioner”
 • Tilstedeværelse
 • Kosthold – et innføringsforedrag til inspirasjon
 • Hvordan romme egne kroppsfornemmelser/følelser og veilede andre i tilfeller der det oppstår emosjoner i undervisning
 • Retorikk – foredrag
 • Metodikk – oppbygning av en Timani-time og hvordan håndtere seg selv i undervisningssituasjonen
 • Opplæring i å holde innføringskurs og workshops i Timani
 • Enkle manuelle teknikker
 • Observasjon gjennom mesterklasser med Tina Margareta Nilssen
 • Tilgang på lærerhåndbok online med masse videoer med øvelser og anatomi

FOREDRAGSHOLDERE

 • Tina Margareta Nilssen –  leder av Institutt for Musikerhelse og Bevegelse, grunnlegger av Timani
 • Steinar Børmer (Master Teacher Timani)
 • Elin Marie Christensen (Master Teacher Timani)
 • Miriam Hlavaty (Master Teacher assistent)
 • Lotta Karlsson (Timani)
 • Björg Brjansdottir (Timani)
 • Ellen Trømborg (Timani)
 • Gabor Dalnoki (Psykomotorisk utvikling)
 • En rekke erfarne musikere og pedagoger (Level 2 instrumentfordypning)
 • Kroppsterapeuter, blant annet Bjørnar Theigmann, Oslo (massasje KMI / bindevev) med mer.

OPPLEGG

Målet er å få dybdekunnskap og en god oversikt over fagområdet som handler om kropp og sinn i forhold til musikeren og musikkutøvelsen. Man blir primært godkjent til å undervise og veilede i det fysiske, men innehar kompetanse for å gjenkjenne mentale utfordringer som kan dukke opp i et musikerliv og i undervisningssituasjoner. I løpet av Level 3 får man en innbakt sertifisering i mental veilednings-metoden Mind Detox.

1. året: Studiet går over 4 helger (3 lange dager hver gang), og 1 uke på sommeren. Vi holder på ca 10 timer hver dag pluss individuell oppfølging utenom helgesamlingene. Helgene består av foredragsbasert undervisning.

2. året: Studiet går over 4 helger og en uke på sommeren. Her er hovedfokuset de ulike behovene i ulike instrumentgruppene og opplæring i å holde kurs for gruppe.

3. året: Studiet går over 4 helger og en uke på sommeren. Her får man tilleggsutdanning som mental veileder, Timani for barn og manuelle teknikker.

Inkludert i prisen og i tillegg til helgesamlingene på Level 1 kommer:

 • 3 individuelle timer mental veiledning/prestasjonsforberedelse – avdekke personlige evner, fremtidsplanlegging, hindre med en Master Teacher
 • 3 individuelle timer undervisning med instrument med en Master Teacher
 • 2 valgfri: mental veiledning, eller undervisning på instrument med en Master Teacher
 • 3 halvtimer KMI – behandling fra erfaren massasjeterapeut (Structural Integration), Bjørnar Theigmann
 • Gratis repetisjon av Timani Innføringskurs (som assistent) så mange ganger du ønsker!

Tilsammen 250 timers utdannelse på Level 1 ( i tillegg kommer Level 2 og 3)

 • 210 timer som workshop/foredrag
 • 20 timer undervisningspraksis
 • 10 timer privatundervisning (coaching/timer/massasje)
 • 10 timer lesing og høre podcaster

Eksamener/kvalifisering

 • Grunnleggende anatomi – skriftlig eksamen Level 1
 • Gjennomgang av øvelser og anatomi – muntlig/skriftlig Level 2
 • 20 timer undervisningspraksis i egen regi – skriftlig rapport av undervisningspraksis
 • Refleksjon over egen integrering underveis – muntlig Level 1, 2, 3
 • Presentasjon – muntlig foredrag 20 minutter Level 1
 • Mind Detox – praksis Level 3
 • Lest pensum

Erfaringsbasert tilnærming, integrere kunnskapen i egen spillepraksis/kropp/psyke gjennom hele studiet
Bestått studium forutsetter 90% oppmøte og beståtte eksamener/oppgaver

KRAV TIL SØKEREN:

 • Hvis mulig: har deltatt på minimum 1 innføringskurs i Timani tidligere, eventuelt som valgfagemne eller obligatoriske kurs ved institusjoner på minst 10 timer. Dette kan gjennomføres før første samling. Det er ikke obligatorisk, men anbefales sterkt. Deltakelse på innføringskurs må i alle tilfelle gjennomføres før endt Level 2.
 • Har tatt minimum 3 privattimer med en Timanilærer. Dette kan gjennomføres før første samling
 • Medlemskap i online Timanikurset senest fra den datoen man er akseptert i studiet (du får rabatt når du blir tatt opp i studiet): TimaniCommunity
 • Har stor grad av modenhet og ansvarlighet i forhold til eget liv
 • Er interessert i å utvikle deg selv som musiker, pedagog og menneske
 • Har spesiell interesse for kroppens potensiale i forhold til instrumental/sangutøvelse
 • Har spesiell interesse for å hjelpe mennesker til å bli bedre kjent med seg selv, sin kropp og sitt iboende potensiale
 • Har deltatt på helgekurs i Mindfullness-teknikken Ascension (TBP). Dette kurset kan gjennomføres før oppmøte til første samling.  Du kan sjekke kurskalender www.thebrightpath.com
 • Har studert eller studerer musikk på universitet eller folkehøgskolenivå, eller utøver musikk på profesjonelt nivå (hvis du ikke oppfyller dette kravet men allikevel ønsker å gå studiet, ta kontakt) og/eller at du er musikkpedagog på hvilket som helst nivå
 • Har gode menneskelige og pedagogiske egenskaper
 • Du er villig til å forplikte deg til hele studiet og gjennomføre studieplanen etter beste evne

SØKE NÅ

Ta kontakt om du ikke oppfyller alle krav innen søknadsfristen for å fine en god løsning til opplegg før studiestart.

PRIS

Pris kr 36.000 (Early Bird Pris søkn. før 1.juni 34.000) for 1. året

32.000 for 2. året og 32.000 for 3. året.

Inkluderer all undervisning og noe undervisningsmateriell.
Bøkene til lesing kjøpes selv, nærmere beskjed om pensumliste ved opptak.
Beløpet kan betales som 5500 før hver helg, eller per år – alt for kommende Level i en betaling.

SØKNAD
Ta kontakt om du ikke oppfyller alle kravene, men allikevel er interessert i å ta studiet!

VELKOMMEN TIL EN SPENNENDE REISE I EGEN KROPP OG MUSIKALITET!

Tina Margareta Nilssen

KONTAKT

Tina Margareta Nilssen

Skådalsveien 13A

0781 Oslo

Norge

post@timani.no

www.timani.no

Se video om Timani-sertifiseringen