3- årig deltids-sertifisering i Timani

SE EGEN HJEMMESIDE FOR SERTIFISERINGEN HER:

www.timanicertificationcourse.com

3 – ÅRIG LIVE ELLER ONLINE SERTIFISERING I TIMANI

VELKOMMEN TIL ET UNIKT DELTIDSSTUDIUM FOR MUSIKERE! I 2021 KAN DU VELGE MELLOM 2 ULIKE FORMATER:

LIVE: Søknadsfrist 15. november 2020 oppstart live i Oslo januar 2021

Hvis du ønsker å delta på engelsk online basert sertifisering, så er søknadsfristen 15. mai 2021. Klikk på engelsk flagg for mer informasjon.

Ta kontakt om du har spørsmål

Tina Margareta Nilssen

post@timani.no

www.timani.no

SØKE NÅ


Read more information in English on www.timanicertificationcourse.com


Se video om Timani-sertifiseringen

Live i Oslo: studiet er på norsk/svensk eller engelsk avhengig av deltakerne.

Online: studiet er på engelske. Les mer om denne delen av sertifiseringen, ved å trykke linken.

Uttalelser fra tidligere studenter:

“I’ve been searching for “answers” about HOW the body works and should work while making music for several years. I’ve found partial answers in many different schools of thought and practices, but Timani is the only one that synthesizes information and research completely for musicians. Timani training highlighted many gaps in my musical education and provided solutions that make anatomical sense, and render results that can be seen, heard, and felt. Now, making music FEELS like a joy and for the first time in my life I am making music with my whole body. It is such an exciting and empowering experience. I wish I had learned this sooner!” Hannah Murray, violinist and founder of Corpsonore – leading blog and podcast for musicians’ health and wellbeing

“Jeg anbefaler alle å søke, om man vil utvikle seg selv som menneske og musiker.” Simen Rudi Solbakken, trombonist

“For alle som ønsker bedre klang, bedre teknikk, og større fysisk og musikalsk frihet i spillesituasjonen/utøvingen, vil jeg anbefale Timani på det sterkeste!” Espen Bjarnar Gjermo, jazzgitarist

“Timani har gjort meg mer hel, som menneske og som musiker.” Tora Moe Fause, hornist

“Timaniutdanningen har gitt meg verktøy som er helt nødvendig i mitt liv som utøvende musiker. Kunnskap om kroppen og hvordan den kan brukes på best mulig måte når vi spiller et instrument er viktig og nødvendig kunnskap for meg som musiker. Det har stor innvirkning på pust, klang, kontroll, fleksibilitet, stabilitet og koordinasjon når jeg spiller. Det er et bonusredskap som jeg har fått i godt voksen alder og som har gitt meg mye inspirasjon til å videreutvikle meg som musiker og menneske.” Lene Myhre Strand, klassisk saxofonist 

“Jeg anbefaler alle som vil forstå mer om sin egen kropp i forhold til spilling – og egentlig alt annet, å melde seg på studiet. For meg er kropp-sinnforbindelsen blitt hundre ganger tydeligere etter dette studiet.” Marthe Lea, jazzsaxofonist

“Timani har gjort meg til en bedre og mer selvsikker musikker, en vanvittig mye bedre lærer, samt gitt meg personlige innsikter jeg ikke kunne drømt om.” Niklas Grenvik, hornist

LIVE FORMATET 2021 – siste sjanse:

1. året: GÅR OVER 4 HELGER – EN INTENSIV UKE PÅ SOMMEREN + 8 TIMER INDIVIDUELL OPPFØLGING OG ONLINE MATERIALE
2. året: GÅR OVER 4 HELGER OG 1 UKE PÅ SOMMEREN + INDIVIDUELL OPPFØLGING OG ONLINE MATERIALE
3. året: GÅR OVER 4 HELGER OG 1 UKE PÅ SOMMEREN + INDIVIDUELL OPPFØLGING OG ONLINE MATERIALE

DATOER FOR LIVE SERTIFISERINGEN LEVEL 1 – 2021 (datoer for Level 2 og 3 kommer i 2021):

Studiet er lagt opp til at du kan ha jobb og andre studier ved siden av.
Oppstart med individuelle timer etter avtale fra oktober/november 2019.

Opplegg:

HELGESAMLINGER FREDAG-SØNDAG fra 9.30 – 18 og en uke intensiv på sommeren

Datoer for 2020/2021 Level 1:
HELG 1:  8. – 10. januar 2021
HELG 2:  5. – 7. februar 2021
HELG 3:  5. – 7. mars 2021
HELG 4:  9. – 11. april 2021
EN UKE INTENSIV PÅ SOMMEREN 2021: 5. – 11. juli 2021. Denne blir på engelsk sammen med Internasjonal Level 1

INNHOLDET I FORDYPNINGEN

 • Gruppeundervisning og individuell undervisning
 • Grundig anatomi med relevans for musikere
 • Basiskunnskap om bindevev og relevans for musikere
 • Basiskunnskap om nervesystemet
 • Bevegelseslære for musikere
 • Kropp-sinn forbindelsen (øvelser, og kunnskap om blant annet hjernens frykt-respons)
 • Prestasjonscoaching – 3 timer individuell mental coaching til deg (kun i live sertifiseringen)
 • Retorikk – Hvordan bygge opp et foredrag
 • Metodikk – oppbygning av en Timani-time
 • Opplæring i å holde innføringskurs og workshops i Timani (Level 2)
 • Enkle manuelle teknikker (Level 3)
 • Observasjon gjennom mesterklasser
 • Tilgang på lærerhåndbok online med masse videoer med øvelser og anatomi

FOREDRAGSHOLDERE

 • Se listen HER
 • En rekke erfarne musikere og pedagoger (Level 2 instrumentfordypning)
 • Kroppsterapeuter, blant annet Bjørnar Theigmann, Oslo (massasje KMI behandling) med mer.

OPPLEGG

Målet er å få dybdekunnskap og en god oversikt over fagområdet som handler om kroppens koordinasjon og forbindelsen mellom kropp og sinn i forhold til musikeren og musikkutøvelsen. Man blir primært godkjent til å undervise og veilede i det fysiske, men vil også kunne gjenkjenne mentale utfordringer som kan dukke opp i et musikerliv og i undervisningssituasjoner. 

1. året: Studiet går over 4 helger (3 lange dager hver gang), og 1 uke på sommeren. Vi holder på ca 8 timer hver dag inkludert pauser, pluss individuell oppfølging utenom helgesamlingene. Helgene består av foredragsbasert undervisning.

2. året: Studiet går over 4 helger og en uke på sommeren. Her er hovedfokuset de ulike behovene i ulike instrumentgruppene og opplæring i å holde kurs for gruppe.

3. året: Studiet går over 4 helger og en uke på sommeren. Fordypning i anatomi, veiledning av elever, videre overføring ti eget spill/sang og enkle manuelle teknikker.

Inkludert i prisen og i tillegg til helgesamlingene på Level 1 kommer:

 • 5 individuelle timer Timani med instrument
 • 3 individuelle timer mental veiledning/prestasjonsforberedelse – avdekke personlige evner, fremtidsplanlegging, jobbe forbi mentale hindre
 • 1 halvtime KMI – behandling fra erfaren massasjeterapeut (Structural Integration), Bjørnar Theigmann (kun i “live” kurset)
 • Gratis repetisjon av Timani Innføringskurs
 • Online modulkurs som følger strukturen i samlingene der du får strukturert repetisjon av stoffet gjennom quizzer, videoer og kompendier

Tilsammen 250 timers utdannelse på Level 1 ( i tillegg kommer Level 2 og 3)

 • 210 timer som workshop/foredrag
 • 20 timer undervisningspraksis
 • 8 1/2 timer privatundervisning (coaching/timer/massasje)
 • 10+ timer lesing, quizzer og høre podcaster

Eksamener/kvalifisering

 • Grunnleggende anatomi – skriftlig eksamen Level 1
 • Online moduler som gjennomføres fortløpende
 • Gjennomgang av øvelser og anatomi – muntlig/skriftlig Level 2
 • 20 timer undervisningspraksis i egen regi – skriftlig rapport av undervisningspraksis
 • Refleksjon over egen integrering underveis – muntlig Level 1, 2, 3
 • Presentasjon – muntlig foredrag 20 minutter Level 1
 • Lest pensum

Erfaringsbasert tilnærming, integrere kunnskapen i egen spillepraksis/kropp gjennom hele studiet
Bestått studium forutsetter 90% oppmøte og beståtte eksamener/oppgaver

KRAV TIL SØKEREN:

 • Medlemskap i online Timanikurs senest fra den datoen man er akseptert i studiet (du får rabatt når du blir tatt opp i studiet): TimaniCommunity
 • Har stor grad av modenhet og ansvarlighet i forhold til eget liv
 • Er interessert i å utvikle deg selv som musiker, pedagog og menneske
 • Har spesiell interesse for kroppens potensiale i forhold til instrumental/sangutøvelse
 • Har studert eller studerer musikk på universitet eller folkehøgskolenivå, musikkpedagog eller utøver musikk på profesjonelt nivå (hvis du ikke oppfyller dette kravet men allikevel ønsker å gå studiet, ta kontakt)

SØKE NÅ

Ta kontakt om du ikke oppfyller alle krav innen søknadsfristen for å fine en god løsning til opplegg før studiestart.

PRIS

Pris kr 36.000 for 1. året

32.000 for 2. året og 32.000 for 3. året.

Inkluderer all undervisning og mye undervisningsmateriell.
Bøkene til lesing kjøpes selv, nærmere beskjed om pensumliste ved opptak.
Beløpet kan betales som delbetaling før hver helg, eller alt for gjeldende Level i en betaling.

SØKNAD
Ta kontakt om du ikke oppfyller alle kravene, men allikevel er interessert i å ta studiet!

VELKOMMEN TIL EN SPENNENDE REISE I EGEN KROPP OG MUSIKALITET!

Tina Margareta Nilssen

KONTAKT

Tina Margareta Nilssen

Skådalsveien 13A

0781 Oslo

Norge

post@timani.no

www.timani.no

Se video om Timani-sertifiseringen