Produkter

Her kan du dykke inn i Timani umiddelbart! E-bøkene er på engelsk men har gode forklaringer så det skal være lett å følge.

E-books

Ten Timani Tips for Strings
19 $

Webinar

All About Breathing and Support – Webinar
60 $

Subscribe to Timani’s monthly newsletter with tips, interviews and information about courses and teaching!

Thank you

Subscribe to Timani’s monthly newsletter with tips, interviews and information about courses and teaching!

Thank you

Subscribe to Timani’s monthly newsletter with tips, interviews and information about courses and teaching!

Thank you