WORKSHOP I TIMANI FOR MUSIKERE (ALLE SJANGRE)

13. September 2017 

Sted: 

London

Kursholdere:

Elisabeth Turmo og Lindsey Best

Fokus:

Denne workshopen gir deg konkret oversikt over teknikk, klang, kraft og avslapning. Praktisk og teoretisk undervisning i relevant anatomi og funksjonell kunnskap.

Du får i løpet av workshopen klarhet og dybdekunnskap i hvor du har mer å hente som musiker. Undervisningen er bygget opp med spilling, koblet til teori og øvelser sånn at du blir selvstendig i oppbyggingen av det du trenger for å utvikle deg videre. Ved å mestre nye deler av kroppen vil du bli overrasket og inspirert over den umiddelbare effekten ved instrumentet!

Forkunnskaper:

Åpent for alle som vil utvikle seg som musiker og pedagog.

Pris:

£30

Tid:

17-21

Adresse:

Ta kontakt for informasjon

Påmelding og informasjon: 

elisabethtur@hotmail.com