Workshop i Timani for musikere (alle sjangre)

VELKOMMEN PÅ WORKSHOP I TIMANI

Sted: Berlin

Dato: 6. mars 2017

Kursholdere: Tina Margareta Nilssen

Fokus: Denne workshopen gir deg konkret oversikt over teknikk, klang, kraft og avslapning. Praktisk og teoretisk undervisning i relevant anatomi og funksjonell kunnskap.

Du får i løpet av workshopen klarhet og dybdekunnskap i hvor du har mer å hente som musiker. Undervisningen er bygget opp med spilling, koblet til teori og øvelser sånn at du blir selvstendig i oppbyggingen av det du trenger for å utvikle deg videre. Ved å mestre nye deler av kroppen vil du bli overrasket og inspirert over den umiddelbare effekten ved instrumentet!

Forkunnskaper: Åpent for alle som vil utvikle seg som musiker og pedagog.

Pris: 35 EURO

Tid: 16-21

Adresse: Ta kontakt for informasjon

Påmelding og informasjon: tina@timani.no