SKULDER-WORKSHOP FOR MUSIKERE

SKULDER-WORKSHOP FOR MUSIKERE MED TIMANI LÆRER OG FYSIOTERAPEUT

DATO: 18. OKTOBER, 2019

TID: KL 15:00-17:00

KURSHOLDERE: LENE MYHRE STRAND OG IREM ELIASSEN

Musikere opplever ofte utfordringer i skulder og nakke-området når vi spiller instrumentet vårt. Det er ikke så rart i og med at vi ofte jobber statisk, gjerne med litt unaturlige armstillinger og i mange timer hver dag.
Skuldre og nakke er et komplekst område fordi vi har veldig mange muskler her, bare i skuldrene har vi i hvert fall 26 muskler og 9 av disse skal jobbe når vi spiller et instrument. Noen av disse musklene trenger vi for å holde instrumentet og bevege armene, mens andre kan ha godt av å slappe mer av for å gi tilgang til bla fri pust. Gjennom årevis med spilling og gjerne en del situasjoner som innebærer prestasjon, så hender det at noen muskler automatisk aktiveres uten at vi velger det, mens andre muskler som vi kunne hatt nytte av, ikke er så aktive som de kunne ha vært.

Men hvordan skal vi vite hvilke muskler som skal jobbe og hvordan skal vi kjenne at riktige muskler jobber? Dette skal vi gå gjennom på workshopen!

Dere lærer litt anatomi, øvelser for hvordan få riktige muskler til å jobbe og deretter overføre det til instrumentet.
Dere skal bla. lære øvelser for å få stabilitet i skuldre, frihet i armene og åpen pust.

Timani-lærer: Lene Myhre Strand, saxofonist i Sjøforsvarets musikkorps.
Fysioterapeut: Irem Eliassen, Fysio Fix 

PRIS:

Early bird pris: 500/400 kr ved påmelding og betaling innen 9. oktober.

Pris etter 9. Oktober: 600/500 kr

ADRESSE:

Fysio Fix, Skottegaten 6, 5011 Bergen

PÅMELDING OG INFORMASJON:

lenemyhrestrand@gmail.com