Innføringskurs i Timani for musikere

Velkommen på Innføringskurs i Timani

Sted: London

Dato: 29. - 30. oktober 2016

Kursholdere: Tina Margareta Nilssen og Lindsey Best

Fokus: Dette kurset gir deg konkret oversikt over teknikk, klang, kraft og avslapning. Praktisk og teoretisk undervisning i relevant anatomi og funksjonell kunnskap.

Du får i løpet av kurset klarhet og dybdekunnskap i hvor du har mer å hente som musiker. Undervisningen er bygget opp med spilling, koblet til teori og øvelser sånn at du blir selvstendig i oppbyggingen av det du trenger for å utvikle deg videre. Ved å mestre nye deler av kroppen vil du bli overrasket og inspirert over den umiddelbare effekten ved instrumentet!

Forkunnskaper: Åpent for alle som vil utvikle seg som musiker og pedagog.

Pris: £99

Prisen inkluderer helgekurset, kompendium og en oppfølgingstime med en Timanilærer i etterkant (verdi 500)

Tid: lørdag 10-17, søndag 10-17

Adresse: Ta kontakt for informasjon

Påmelding og informasjon: tina@timani.no