WORKSHOP FOR MUSIKERE (ALLE SJANGRE)

VELKOMMEN PÅ WORKSHOP I TIMANI

30. MAI 2018

STED: TØNSBERG, NORWAY

KURSHOLDERE:

Elin Marie Christensen and Vibeke Breian

FOKUS:

Denne workshopen gir deg konkret oversikt over teknikk, klang, kraft og avslapning. Praktisk og teoretisk undervisning i relevant anatomi og funksjonell kunnskap.

Du får i løpet av workshopen klarhet og dybdekunnskap i hvor du har mer å hente som musiker. Undervisningen er bygget opp med spilling, koblet til teori og øvelser sånn at du blir selvstendig i oppbyggingen av det du trenger for å utvikle deg videre. Ved å mestre nye deler av kroppen vil du bli overrasket og inspirert over den umiddelbare effekten ved instrumentet!

FORKUNNSKAPER:

Åpent for alle som vil utvikle seg som musiker og pedagog.

PRIS:

550,-

TID: 

17-22

ADRESSE:

Oppgis ved påmelding

PÅMELDING OG INFORMASJON:

vibeke.breian@gmail.com