INNFØRINGSKURS I TIMANI FOR MUSIKERE

TIMANI FOR MUSIKERE INTRODUKSJONSKURS

21. - 22. SEPTEMBER, 2019

PLASS: TANGEN, HEDMARK

KURSHOLDER:

Sigrid Egtvedt og Henrik Vanvik-Hovstein

FOKUS:

På kurset lærer du hvordan vi kan øke mulighetene våre til å uttrykke oss kunstnerisk gjennom å bruke kroppen på en optimal måte. For uansett hvilket instrument du bruker, så blir det ikke lyd uten at kroppen spiller med. Og når du spiller på lag med kroppens anatomi, øker også mulighetene du har til å uttrykke deg kunstnerisk.

Kursinnhold:

  • Vi går i gjennom relevant anatomi for å få oversikt over hva som skjer under huden når vi spiller og synger.
  • Vi gjør muskelkoordinasjonsøvelser spesielt designet for musikerens arbeidsoppgaver.
  • Vi jobber med instrumentet/stemmen, og alle får spille/synge i løpet av helgen

Et introduksjonskurs gir deg en bra oversikt over Timani som metode. Kurset gir deg verktøy som du straks kan ta i bruk på øvningsrommet og på scenen, og gir deg et godt grunnlag til å jobbe videre på områder der du kjenner at du har mer å hente. Kurset er for musikere, musikkpedagoger og musikkstudenter som er nysgjerrige på hvordan man kan toppe spilleformen, utvikle sin teknikk og samtidig forebygge belastningsskader.

PRIS:

2500/1800 NOK

Prisen inkluderer helgekurset, kompendium og en oppfølgingstime med en Timanilærer i etterkant.

STED:

Tangen, Hedmark (adresse ved påmelding)

PÅMELDING: 

Sigrid Egtvedt: sigride@hotmail.com

En tidlig påmelding gjør at vi kan planlegge et enda bedre kurs for deg! Siste frist for påmelding er 14. september.