INNFØRINGSKURS I TIMANI FOR MUSIKERE

VELKOMMEN PÅ INNFØRINGSKURS I TIMANI

1. - 3. feb, 2019

STED: Oslo, NORGE

KURSHOLDERE:

Marit Johansen og Sigrún Benjamínsdóttir

FOKUS:

Dette kurset gir deg konkret oversikt over teknikk, klang, kraft og avslapning. Praktisk og teoretisk undervisning i relevant anatomi og funksjonell kunnskap.

Du får i løpet av kurset klarhet og dybdekunnskap i hvor du har mer å hente som musiker. Undervisningen er bygget opp med spilling, koblet til teori og øvelser sånn at du blir selvstendig i oppbyggingen av det du trenger for å utvikle deg videre. Ved å mestre nye deler av kroppen vil du bli overrasket og inspirert over den umiddelbare effekten ved instrumentet!

FORKUNNSKAPER:

Åpent for alle som vil utvikle seg som musiker og pedagog.

PRIS:

2500/1800 NOK

Prisen inkluderer helgekurset, kompendium og en oppfølgingstime med en Timanilærer i etterkant.

TID:

fredag 18-21, lørdag 11-17, søndag 11-17

PÅMELDING OG INFORMASJON: 

marit.johansen@live.se