INNFØRINGSKURS I TIMANI FOR MUSIKERE

TIMANI FÖR MUSIKER INTRODUKTIONSKURS

1. - 2. Feb, 2020

PLATS: MALMÖ, SVERIGE

KURSHÅLLARE:

Sigrid Egtvedt og Christine Elizabeth Clancy

FOKUS:

Denna kurs är för musiker, musikpedagoger och musikstudenter som är nyfikna på hur man kan förbättra sin spelteknik och förebygga belastningsskador genom anatomisk kunskap och koordinationsövningar speciellt utformade för musikers behov. En introkurs ger dig en bra översikt över Timani som metod och hur man kan arbeta musikalisk på lag med kroppens anatomi. Kursen ger dig verktyg som du kan använda på övningsrum och scen på en gång, och ger dig en bra grund till att jobba vidare på områden du känner du skulle vilja ha mer att hämta.

PRIS:

2500/1800 (student) SEK

Inkluderar Timani teorikompendium och en individuell uppföljningslektion.

PLATS:

Adress vid anmälan

ANMÄLAN: 

Sigrid Egtvedt: musikerfriskvard@gmail.com (Namn, adress, telefon, instrument och evt. om du är student)

En tidig anmälan gör att vi kan planera ett ennu bättre kurs för dig! Siste frist för anmälan är 25. januari.