INNFØRINGSKURS I TIMANI FOR MUSIKERE

VELKOMMEN PÅ INNFØRINGSKURS I TIMANI

Date to be confirmed - February/March 2020

STED: Boston/New York, USA

KURSHOLDERE:

Christine Clancy

PÅMELDING OG INFORMASJON: 

For all information or to register your interest for a course or specific dates please contact Christine via the email below.

effortlessmusician@gmail.com

FOKUS:

Dette kurset gir deg konkret oversikt over teknikk, klang, kraft og avslapning. Praktisk og teoretisk undervisning i relevant anatomi og funksjonell kunnskap.

Du får i løpet av kurset klarhet og dybdekunnskap i hvor du har mer å hente som musiker. Undervisningen er bygget opp med spilling, koblet til teori og øvelser sånn at du blir selvstendig i oppbyggingen av det du trenger for å utvikle deg videre. Ved å mestre nye deler av kroppen vil du bli overrasket og inspirert over den umiddelbare effekten ved instrumentet!

FORKUNNSKAPER:

Åpent for alle som vil utvikle seg som musiker og pedagog.

PRIS:

TBC

Prisen inkluderer helgekurset, kompendium og en oppfølgingstime med en Timanilærer i etterkant

TID:

To be confirmed