INNFØRINGSKURS I TIMANI FOR MUSIKERE (ALLE SJANGRE)

VELKOMMEN PÅ INNFØRINGSKURS I TIMANI

24.-25. Nov, 2018

STED: Bergen, NORGE

KURSHOLDERE:

Lene Myhre Strand og Elin Marie Christensen

FOKUS:

Dette kurset gir deg konkret oversikt over teknikk, klang, kraft og avslapning. Praktisk og teoretisk undervisning i relevant anatomi og funksjonell kunnskap.

I løpet av kurset kan du få klarhet og dybdekunnskap i hvor du har mer å hente som musiker. Undervisningen er bygget opp med spilling, koblet til teori og øvelser sånn at du blir selvstendig i oppbyggingen av det du trenger for å utvikle deg videre. Ved å mestre nye deler av kroppen vil du bli overrasket og inspirert over den umiddelbare effekten ved instrumentet!

FORKUNNSKAPER:

Åpent for alle som vil utvikle seg som musiker og pedagog.

PRIS:

2500/1800 NOK

Prisen inkluderer helgekurset, kompendium og en oppfølgingstime med en Timanilærer i etterkant.

TID:

lørdag 10-17.30, søndag 10-17.30

PÅMELDING OG INFORMASJON:

elin@timani.no