Indre koordinasjon

Innføringsworkshop i Timani: Indre koordinasjon

  • Bruker du hele potensialet ditt når du spiller eller synger?
  • Føler du deg fri til å uttrykke din musikalitet med letthet og kraft?
  • Vet du hva som faktisk skjer i kroppen nå vi spiller et instrument eller synger?

Som musikere er vi helt avhengig av at kroppen beveger seg på en koordinert måte for å kunne uttrykke musikk gjennom et instrument eller sang. Det muskulære samspillet er enormt komplekst, og det er derfor utrolig nyttig å ha konkret og nøyaktig kunnskap om kroppen for en musiker. Det er her Timani kan bidra til et unikt supplement til tradisjonell musikkundervisning, og til videre utvikling for utøvende musikere og musikkpedagoger.

Gjennom undervisningen i Timani opplever mange å få svar på utfordringer de har hatt i kortere eller lengre tid ved å få et større repertoar av fysiske valg man kan gjøre i øvingen.

 

På denne 5-timers workshopen vil du få en enkel innføring i grunnleggende anatomi, biomekanikk og hvordan muskler og andre strukturer i kroppen kan fungere optimalt sammen for en solid, effektiv og god teknikk på instrumentet.

FORKUNNSKAPER:

Åpent for alle som vil utvikle seg som musiker og pedagog.

PRAKTISK INFO:

Tid: Søndag 1. desember 1100-1600

Sted: Oslo, sted blir annonsert ved påmelding.
Pris: 450/700,- (student/voksen)
Påmelding: julie.enger.borresen@gmail.com
Kursholdere er Magnus Dorholt Kjeldal (operasanger, ascensionlærer og Timanilærer) og Julie Enger Børresen (vokalist, trommeslager og Timanilærer)

For spørsmål ta kontakt på julie.enger.borresen@gmail.com