INTERVJU MED BEATE MORDAL

Intervju med musikere som har fordypet seg i Timani over en periode

T: Hvorfor begynte du med Timani?

B: Jeg hadde min første time med Tina på konservatoriet i Trondheim i 2009. Jeg ble veldig nysgjerrig på hennes måte å undervise på, og all denne kunnskapen om kropp som jeg ikke følte det var nok av på selve studiet.
Og nå, når jeg har gått ytterligere 4 år med høyere utdanning innen sang, er jeg helt overbevist om at dette er et av de beste redskaper jeg har til å utvikle meg grundigere og faktisk raskere enn jeg ville gjort uten denne teknikken og kunnskapen.

T: Hva har Timani gitt deg?

B: Først vil jeg si: tro på et ubegrenset potensiale på meg som både musiker og menneske.
Det har gitt meg høyere bevisshet omkring mitt instrument, og dermed også masse lidenskap rundt faget mitt. Det er gøy å se og føle at utviklingen går fremover for hver uke, og jeg får også utrolig lyst til å gi kunnskapen videre til andre sangere.
Min generelle helse er også blitt bedre, øvelsene og bevisstheten rundt pust er for meg helt essensielt for å ha en sunn og energisk hverdag.
Også: Jeg synes det er overraskende at dette ikke er et obligatorisk fag på både bachelor og master i utøvende studier?!

T: Du har også lært meditasjonsteknikken Ascension som undervises ved blant annet Timani. Hvilken betydning har Ascension for deg?

B: Alt kommer jo tilbake til dette: til stillheten, til barnet i deg selv, til lek, til latter – til nuet!
Jeg tror at det finnes mange veier til Rom for hver enkelt, og Ascension er definitivt blitt min vei. Det er vanskelig å sette ord på hvor mye det har hjulpet meg – er det nå man kan si.. ca hundre tusen? ti hi.
Det er jo først etter jeg begynte med Ascension at jeg forstår hva det er å være der for noen. Jeg er bare veldig takknemlig for å ha vært så åpen og nysgjerrig slik at jeg kunne lære meg det – det har gjort meg til et mer lykkelig menneske og en mer leken musiker.

T: Har du noen drømmer og visjoner rundt fysisk og psykisk mestring som musiker?

B: Jeg drømmer om å bli en av verdens beste sopraner, og veien dit skal være helt tilstede og veldig gøy.
Jeg har også en visjon om å selv være en Timani coach for sangere, jeg har allerede begynt med noen få elever. Det er utrolig givende og noe jeg garantert vil gjøre ved siden av en utøvende karriere.

T: Hva har vært din viktigste lærdom hittil i din karriere?

B: Min viktigste lærdom hittil er det å vite hvordan pusten egentlig fungerer. Det er først i dette siste halve året at jeg har begynt å forstå hva det betyr å synge med hjertet. Og det å jobbe med en dyp pust, så vil man alltid være nærværende i det man gjør, med sin egen klang.

T: Hva vil du si som inspirasjon til musiker-Norge?

B: Ha tro på ditt ubegrensede potensiale både som menneske og musiker.
Du er den eneste med ditt uttrykk, din klang, din personlighet.